Juhataja: +372 50 66 443 (E-R 9-17)

Tavakliendi tingimused

Spordikeskuse klient:

 • Spordikeskuse kliendiks saamise eeldus on registreerimisvormi täitmine Rakvere spordikeskuse kodulehel
 • Nõustuda tuleb spordikeskuse sisekorraeeskirja ning spordiväljakute kasutamise korra ja tingimustega.
 • Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 5 eurot (sisaldab personaalse kliendikaardi, riietus- ja pesemisruumide kasutamise võimalust ja mänguvõimalust broneeritud ühekordsetel aegadel). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Kliendikaart on aktiivne treeningu päeval, 30 minutit enne mänguaja algust.
 • Broneeritud aegade väliselt ei ole kliendikaart aktiivne.

 

Spordikeskuse kliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Spordikeskuse kliendiks saab täites registreerimise vormi, tasudes ühekordse liitumistasu ning nõustudes sisekorraeeskirjaga
 • Spordikeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Spordikeskus peab tagama kliendile ligipääsu spordihalli, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
 • Spordiväljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma spordikeskust teavitamata annab spordikeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Arve, esmaselt kliendi poolt tehtud broneeringute eest, saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile järgmise kuu alguses. Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
 • Spordikeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub spordikeskus asendusaja või tühistab arve.
 • Spordikeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Kliendil on õigus tühistada broneeritud aeg kuni 24h enne oma mänguaja algust. Õigeaegselt tühistamata broneeringu eest tuleb maksta olenemata sellest, kas klient kasutas aega või mitte.
 • Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontole sisenedes Aqva spordikeskuse kodulehelt

Tunnipank:

 • Kui kliendill ei ole võimalik mingil põhjusel oma treeningaega kasutada, siis on võimalus kasutada tunnipanka. Broneeringu saab tühistada sisehooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.05. 1. juunil tunnipank nullitakse.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Tunnipanga jääki ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudu jääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.