Tavaliikme tingimused

Spordikeskuse tavaliige:

 • Spordikeskuse liikmeks saamise eeldus on registreerimisvormi täitmine Aqva Spordikeskuse kodulehel.
 • Nõustuda tuleb spordikeskuse sisekorraeeskirja ning spordiväljakute kasutamise korra ja tingimustega.
 • Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 5 eurot (sisaldab personaalse liikmekaardi, riietus- ja pesemisruumide kasutamise võimalust ning mänguvõimalust broneeritud aegadel).
 • Liikmekaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Aqva Spordikeskuse garderoobides on kasutusel tabaluku funktsiooniga kapid, mis tähendab, et tabalukk tuleb endal kaasa võtta. Tabaluku saate soetada endale meelepärasest kohast. Samuti on tabalukud müügil Aqva Spordikeskuse fuajees asuvas vending-masinas.
 • Soovitame tungivalt lukustada garderoobis kapp. Spordiklubi ei vastuta valveta jäetud asjade eest.
 • Kuna tegemist on automaatjaamaga siis kohapeal reketite laenutamist ei toimu.

 

Spordikeskuse liikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Spordikeskuse liikmeks saab täites registreerimise vormi, tasudes ühekordse liitumistasu ning nõustudes sisekorraeeskirjaga.
 • Spordikeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral liikmekaardi blokeerida ja liikmestaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Spordikeskus peab tagama liikmele ligipääsu spordihalli, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
 • Spordiväljaku kasutamise eeltingimusteks on halli heaperemehelik kasutamine, oma mänguajast kinnipidamine ja esitatud arvete õigeaegne tasumine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma spordikeskust teavitamata annab spordikeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse liikmestaatus peatada.
 • Tavaliikme ja Aqva Spordikeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 • Arve, esmaselt liikme poolt tehtud broneeringute eest, saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile järgmise kuu alguses. Arve maksetähtaeg on 10 päeva.
 • Spordikeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul saab pakkuda spordikeskus asendusaja. 
 • NB! Ülekannet tehes sisestage alati personaalne viitenumber selleks ettenähtud lahtrisse. Vastasel juhul makset ei edastata.
 • Arve mittemaksmisel treeningutele sissepääs piiratakse. Kaart avatakse hiljemalt 24h peale makse sooritamist ning taastub Teie sissepääs Aqva Spordikeskusesse. 
 • Spordikeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Liikmel on õigus tühistada broneeritud aeg hiljemalt kuni 24h enne oma mänguaja algust. Jättes õigeaegselt tühistamata broneeringu, tuleb maksta väljaku eest olenemata sellest, kas liige kasutas aega või mitte.
 • Väljakutel on lubatud mängida vaid sisejalatsitega!  Reeglist mitte kinnipidamisel trahv 100€.
 • Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontole sisenedes läbi https://aqva.moby.ee/ lehekülje

Tunnipank (kehtib püsibroneeringu omanikele):

 • Kui liikmel ei ole võimalik mingil põhjusel oma treeningaega (püsibroneering) kasutada, siis on võimalus kasutada tunnipanka. Broneeringu saab tühistada sisehooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Liikmel on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.05. 1. juunil tunnipank nullitakse.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Tunnipanga jääki ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudujääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.

Tulede aktiveerimine:

 • Kaardiga pääsete majja iga päev kell 06.00-00.00, näidake infokioski lugejale (robot-administraator) kaarti ning kinnitage ekraanil varasemalt tehtud online broneering vajutades "linnukesele" ✅, mis annab süsteemile märku, et olete kohal. Tuled aktiveeruvad 5 minutit enne broneeritud aega ja kustuvad 5 minutit peale broneeritud aja lõppu.
 • Peale tulede aktiveerimist saate liikuda läbi turnikee garderoobi.
 • Kui enne Teie mänguaega on väljak broneeritud ja tuled põlevad siis vahepeal tuled ei kustu.