Administraator : +372 50 66 443 (E-R 12-20)

Tennisekeskuse klubiliikme tingimused

Klubiliige:

 • Aastamaks 50 eurot.
 • Liikmekaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Vabade aegade olemasolul on võimalik broneerida juurde ühekordseid aegu klubiliikme hinnaga.
 • Klubiliikmel on võimalik taotleda enda mängupartneritele 3 läbipääsu kaarti lisaks, kaardi hind 1 euro. 4-ndast kaardist hind 5 EUR/kaart.
 • Esmakordsel registreerimisel on vajalik täita klubiliikme registreerimise vorm kodulehel
 • Nõustuda tuleb sisekorraeeskirjaga ning tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega.
 • Aqva Spordikeskuse garderoobides on kasutusel tabaluku funktsiooniga kapid, mis tähendab, et tabalukk tuleb endal kaasa võtta. Tabaluku saate soetada endale meelepärasest kohast. Samuti on tabalukud müügil Aqva Spordikeskuse fuajees asuvas vending-masinas.
 • Soovitame tungivalt lukustada garderoobis kapp. Spordiklubi ei vastuta valveta jäetud asjade eest.
 • Kuna tegemist on automaatjaamaga siis kohapeal reketite laenutamist ei toimu.

 

Klubiliikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Klubiliikmeks saab täites avalduse, nõustudes spordikeskuse hea tavaga ja väljakute kasutamise tingimustega ning tasudes klubiliikmetasu. 
 • Aqva Spordikeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral liikmekaardi blokeerida ja liikmestaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, spordikeskuse heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma spordikeskust teavitamata annab spordikeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse liikmestaatus peatada.
 • Väljakutel on lubatud mängida vaid sisejalatsitega!  Reeglist mitte kinnipidamisel trahv 100€.
 • Klubiliikme ja Aqva Spordikeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 • Püsiaeg broneeritakse terveks sisehooajaks. Minimaalne sisehooaja pikkus püsiaja broneerimiseks on 1.10. - 30.04.
 • Aqva Spordikeskus esitab püsiaegade eest arve kuu algul jooksva kuu eest. Arve maksetähtaeg on 10 päeva.
 • Lisaks ühekordsete broneeringute eest esitab Aqva Spordikeskus arve järgneva kuu algul (kus peal püsibroneeringu olemasolul ka püsibroneeringu jooksva kuu ajad).
 • Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil
 • Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on Aqva Spordikeskusel õigus blokeerida liikmekaart, tühistada klubiliikme staatus ja edasised broneeritud püsiajad.
 • Klubiliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda järgmisest kuust, teavitades sellest enne 15. kuupäeva e-mailiga info@aqvaspordikeskus.ee
 • Klubiliikmel on võimalus hooaja jooksul muuta oma püsibroneeringut järgmisest kuust, teavitades sellest enne  15. kuupäeva e-mailiga info@aqvaspordikeskus.ee
 • Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontole sisenedes läbi https://aqva.moby.ee/ lehekülje
 • Klubiliikmel on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehoojaks.
 • Aqva Spordikeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Aqva Spordikeskusel on õigus, seoses keskuses toimuvate üritustega, püsiaeg ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub spordikeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna tunnipanka. 
 • Aqva Spordikeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.

 

Tunnipank:

 • Kui klubiliikmel ei ole võimalik mingil põhjusel oma treeningaega kasutada, siis on võimalus kasutada tunnipanka. Broneeringu saab tühistada sisehooajal hiljemalt kuni 24h enne oma mänguaja algust. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.05. 1. juunil tunnipank nullitakse.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Tunnipanga jääki ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudujääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.

Tulede aktiveerimine:

 • Kaardiga pääsete majja iga päev kell 06.00-00.00, näidake infokioski lugejale (robot-administraator) kaarti ning kinnitage ekraanil varasemalt tehtud online broneering vajutades "linnukesele" ✅, mis annab süsteemile märku, et olete kohal. Tuled aktiveeruvad 5 minutit enne broneeritud aega ja kustuvad 5 minutit peale broneeritud aja lõppu.
 • Peale tulede aktiveerimist saate liikuda läbi turnikee garderoobi.
 • Kui enne Teie mänguaega on väljak broneeritud ja tuled põlevad siis vahepeal tuled ei kustu.