Juhataja: +372 50 66 443 (E-R 9-17)

Tennisekeskuse klubiliikme tingimused

Tennisekeskuse klubiliige:

 • Aastamaks 50 eurot (personaalne kliendikaart, privaatse riietustuumi kasutamise võimalus Viimsis, soodsamad väljakuhinnad Rakvere, Viimsi ja Peetri tennisekeskuses, soodsamad turniiride ja seltskonnatennise osalustasud).
 • Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Vabade aegade olemasolul on võimalik broneerida juurde ühekordseid aegu klubiliikme hinnaga.
 • Klubiliikmel on võimalik taotleda enda mängupartneritele 5 läbipääsu kaarti lisaks, kaardi hind 5 eurot.
 • Kliendikaart on aktiivne 60 minutit enne treeningaja algust.
 • Registreerimiseks on vajalik täita klubiliikme registreerimise vorm kodulehel
 • Nõustuda tuleb sisekorraeeskirjaga ning tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega.

 

Tennisekeskuse klubiliikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Tennisekeskuse klubiliikmeks saab täites avalduse, tasudes klubiliikmetasu ning nõustudes spordikeskuse hea tavaga ja väljakute kasutamise tingimustega.
 • Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, spordikeskuse heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Klubiliikme ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 • Püsiaeg broneeritakse terveks sisehooajaks. Minimaalne sisehooaja pikkus püsiaja broneerimiseks on 1.10.-30.04.
 • Tennisekeskus esitab püsiaegade eest arve kuu algul (1-3 kuupäeval) jooksva kuu Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
 • Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu algul, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest.
 • Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil
 • Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on tennisekeskusel õigus blokeerida kliendikaart, tühistada klubiliikme staatus ja edasised broneeritud püsiajad.
 • Klubiliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda järgmisest kuust, teavitades sellest ennem 15. kuupäeva emailiga info@aqvaspordikeskus.ee
 • Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot süsteemi kohta saab klient oma kontolt 
 • Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Klubiliikmel on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehoojaks.
 • Tennisekeskusel on õigus, seoses keskuses toimuvate üritustega, püsiaeg ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna tunnipanka.
 • Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.

 

Tunnipank:

 • Kui klubiliikmel ei ole võimalik mingil põhjusel oma treeningaega kasutada, siis on võimalus kasutada tunnipanka. Broneeringu saab tühistada sisehooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.05. 1. juunil tunnipank nullitakse.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Tunnipanga jääki ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudu jääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.